Hjem


VÅR AKTIVITET
Hordaland barnevernsamband gjennomfører årlige årsmøteseminar og en politikerlunch som lokaliseres ulike steder i fylket.


Videre deltar styret i nasjonalt og internasjonalt samarbeid med fokus på barn og unge.


Ønsker du/din organisasjon å bli medlem?


Har du spørsmål eller forslag til tema som vi bør engasjere oss i?


Ønsker du selv å engasjere deg?


Les mer under arkfanen kontakt.NORSK BARNEVERN-SAMBAND


Hordaland barnevernsamband er tilsluttet Norsk barnevernsamband som er sekretariat for tidsskriftet Norges barnevern. Norsk barnevernsamband er en egen organisasjon uavhengig av oss.


MEDLEMMER


Våre medlemmer er kommuner, barne-verninstitusjoner,  tiltak og organisasjoner med ansvarsområde i tråd med formålsparagrafen.


kontakt@hbvs.no

Anne Sofie Nunn, leder

tlf: 91315018


I 2017 har Hordaland barnevernsamband 48 medlemmer, hvorav 28 kommuner i fylket og 20 organisasjoner/tiltak.


Vi ønsker å tilby møteplasser for fagfolk, politikere og andre som er engasjert i barns oppvekstvilkår.
Hordaland Barnevernsamband er en sammenslutning av offentlige og private organ som vil arbeide for å bedre barn sitt oppvekstmiljø, og som vil styrke barne- og ungdomsvernet i fylket.

Hordaland Barnevernsamband

Copyright @ All Rights Reserved